TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0761


Uniós támogatásból valósul meg a GYAKI új egészségnevelési rendszerének kiépítése 


 A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0761 kódszámú projekt elsődleges célja az intézmény pedagógiai- módszertani innovációja; az egészséges életmód és a testmozgás iránti igény viselkedésbe építése, a gyermekek arra való nevelése, hogy jelen cselekedeteikkel együtt tudják kezelni azok várható jövőbeni következményeit. Olyan szokások, életmód és értékrend kialakítása a cél, melyekkel a felnövekvő nemzedék meg tudja teremteni a maga számára a szellemi, testi és lelki egészség állapotát, s azt fenn tudja tartani.
 A komplex program kiépítését segíti, hogy a kétéves projekt keretében egészségnapok, családi napok, nyelvi és sporttáborok, erdei iskolák, nyelvi témahetek és vetélkedők, sportkirándulások, hangversenyek valósulnak meg több alkalommal. E mellett 2013 őszétől változatos tartalmú foglalkozások indulnak a négy általános iskolában a mindennapos testnevelés, informatika, közlekedési ismeretek, dohányzás megelőzés, elsősegélynyújtás, konfliktuskezelés, médiaismeret, helytörténeti ismeretek, népismeret témakörökben.
 Az elnyert támogatás megteremti a tervezett rendszer pedagógiai és technikai feltételeit is, hiszen több mint 23 millió forintból a pedagógusok továbbképzése és közel 46 millió forintból eszközbeszerzés valósul meg.

 A Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 238.345.747.-Ft uniós támogatást nyert az Innovatív iskolák fejlesztése kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A támogatásból az intézmény átfogó, komplex egészségnevelési rendszerének kiépítése valósul meg:

Egészségtudatosabban a Dürer Albert Általános Iskolában

 Iskolánk fontos feladatának tekinti, hogy minden tevékenységével szolgálja a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. Meg kell ismertetnünk őket a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőinek elkerülési módjaival, és segítséget kell nyújtanunk a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. Célunk, hogy a tanuló megértse a saját egészségvédelmének jelentőségét, és rendelkezzék azokkal a szükséges ismeretekkel, jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt egy egészségtudatos életmód kialakítására. E cél megvalósítását, egy komplex egészségnevelési rendszer kiépítését segítette két éven keresztül a TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0761 kódszámú projekt, melynek keretében változatos programokkal színesíthettük iskolánk életét.
 Külön kiemelném a pályázat során négy alkalommal megvalósult egészségnapunk eredményességét, amikor az iskola pedagógusai által szervezett programok (játékos sport- és szellemi vetélkedők, salátakészítés) mellett külső szakemberek segítségét is igénybe vettük.
 Kóstolással egybekötött bemutató során ismerkedhettek meg a gyerekek a különféle mézfajtákkal és azok egészségünkre gyakorolt jótékony hatásaival. Interaktív előadás során szereztek tanulóink elsősegély-nyújtási alapismereteket, ambu babán az újraélesztést is gyakorolhatták.  Rendkívüli érdeklődéssel és döbbenettel hallgatták diákjaink a „Szenvedélyek viharában” című előadást, mely szemléletesen, valós riportokkal is alátámasztva hívta fel a figyelmet a dohányzás, az alkohol és a drog veszélyeire. Bízunk abban, hogy a látottak, hallottak hosszú távon is elrettentő példaként szolgálnak! Az előadó személyiségéből eredően oldott légkörű, jó hangulatú beszélgetés keretében bővíthették ismereteiket, és tehettek fel kérdéseket a 7-8. osztályos tanulók a párkapcsolattal, szexualitással kapcsolatosan. Ezeken a napokon a Gyulakonyha Nkft jóvoltából iskolánk valamennyi tanulója megtapasztalhatta, hogy úgy is lehet finom az ebéd, ha az még ráadásul egészséges is.
  Bár a pályázat által biztosított anyagi támogatás a későbbiekben nem áll rendelkezésünkre, a gyerekek által igen megkedvelt programokat a későbbikben is meg fogjuk valósítani, bízva abban, hogy sikerül felkészítenünk a tanulókat arra, hogy önálló felnőtt életükben képesek legyenek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani.    

Gyula, 2015. február 24.                                                                                                                                                                                                          Liszkainé Gaál  Klára
                                                                                                                                                                                                                                                    projektasszisztens


A projekt által megvalósult programjaink áttekintése:
A média tudatos használata
Dohányzás-megelőzés
Elsősegély-nyújtó tanfolyam
Idegen nyelvi témahét
Komplex közlekedési ismeretek