Pályázati Felhívás

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyulai Tankerülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézménye
Tagintézmény-vezetői (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

 

Pályázati feltételek:

·         Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8). bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,

·         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

·         cselekvőképesség

·         büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

·         pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

 

A Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

·         A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20 §-a alapján hatósági igazolvány a büntető előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt (3 hónapnál nem régebbi)

·         A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör megnevezésével)

·         szakmai önéletrajz

·         A tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.

·         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

·         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2015.08.15 – 2020.08.15-ig szól.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015.03.31.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2015.06.19.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015.08.16.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyulai Tankerülete címére történő megküldésével (5700 Gyula, Ady Endre utca 19.). A pályázatot, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/035/89-1/2015 valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Teleki-Szávai Krisztina nyújt, a 0630/373-6822 -os telefonszámon.