“Migráns” TÁMOP-3.4.1/B-11/2-2012-0004

 

 A TÁMOP-3.4.1/B-11/2-2012-0004 „Az interkulturális nevelés-oktatás bevezetése a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézményben” című pályázat keretében indítottuk el a foglalkozásainkat. Magyar, mint idegen nyelv, hon – és népismeret témákban. A pályázatnak olyan tanulók és szüleik lehettek tagjai, akik az elmúlt 3 éven belül szerezték meg magyar állampolgárságukat. Részt vehettek benne továbbá olyan diákok is, akik mint „befogadók” segítették a beilleszkedést.

 A foglalkozások célja:
 – a magyar nyelvi készségek, képességek fejlesztése,
 – a kifejezőképesség formáinak bővítése, fejlesztése,
 – a szóbeli és írásbeli szövegértés fejlesztése,
 – a magyar történelem nagy eseményeinek, hőseinek megismerése,
 – hazánk természeti, művészeti és tudományos értékeinek felfedezése,
 – szűkebb és tágabb hazánk megismerése,
 – hazaszeretet érzésének megtapasztalása.