Nyilatkozatok

Kérelem-felmentés Kötelező benntartózkodás
Mindenapos tesi felmentés
Nyilatkozat 2018-2019. tanév Étkezés
Nyilatkozat 2018-2019. tanév Napközi
Nyilatkozat fotózáshoz
NYILATKOZAT A GYERMEK TÖRVÉNYES KÉPVISELETÉRŐL
NYILATKOZAT életvitelszerű ott lakásról
Nyilatkozat hit és erkölcstan valamint etika oktatásról