Nyilatkozatok

Kérelem-felmentés Kötelező benntartózkodás
Mindenapos tesi felmentés
Nyilatkozat 2021-2022. tanév Étkezés
Nyilatkozat 2021-2022. tanév Napközi
Nyilatkozat kedvezményes Étkezés
NYILATKOZAT A GYERMEK TÖRVÉNYES KÉPVISELETÉRŐL
NYILATKOZAT életvitelszerű ott lakásról
Nyilatkozat hit és erkölcstan valamint etika oktatásról
Nyilatkozat fotózáshoz