A Dürer Albert  Általános Iskola dolgozói

Megbízott intézményvezető

Csontosné László Anikó
Általános intézményvezető-helyettes

Karácsonyné Takács Nóra

PEDAGÓGUSAINK

Balogh Imréné
Bánkutiné Tóth Gizella
Boruzs Mónika
Csontos Imre
Csontosné László Anikó
Dr. Csanálosiné Csizmadia Beáta
Dr. Gulyás Imréné
Dr. Törökné Rábai Valéria
Dzsamba Katalin
Horváthné Vidéki Judit
Illés-Tóth Mária
Karácsonyné Takács Nóra
Kempfné Gácsi Erzsébet
Kissné Márkus Mária
Kovács Gabriella
Kovácsné Orbán Éva


Liszkai Sándor
Moháriné Buzás Erzsébet
Móricz-Orsovszky Ibolya
Nagy Emese
Nagyné Bódi Katalin
Paulik Katalin
Petróczki Györgyi
Pusztai Viktória Julianna
Szabados Annamária
Szatai Tiborné
Szigeti Éva
Szilágyiné Bíró Katalin
Török Balázs
Török Enikő


Pedagógiai munkát közvetlenül segítők
Császár Tünde - iskolatitkár
Urbánné Varga Katalin - pedagógiai asszisztens
  Balázs Károly Gábor - rendszergazda
Kocsisné Széll Márta - könyvtáros