Szabályozás a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendre vonatkozóan

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS